Sako -luodikon tarkkaa yrityssuunnittelua
Sodanjälkeinen aseteollisuus joutui suuriin muutoksiin. Käsiaseita tuottanut entinen Suojeluskuntain Ase- ja Konepaja Oy alkoi valmistaa ompelu- ja kutomakoneita. Se sai nimekseen SAKO Oy ja sen elämänlangaksi muodostui metsästys- ja urheiluaseet sekä vienti. Suomen metsästäjillä seitsämällä kymmenestä on Sako- tai Tikka –merkkinen luodikko, jotka ovat markkinajohtajina myös pohjoismaissa. Sako menestyy myös maailmalla. Omalla alallaan sitä tunnettuisuudessa verrataan Mersuun. Sen on ollut myös Shakaalin valinta. Pohjois –Amerikassa Sakon asema on vahva, sen taistellessa menestyksellä sellaisten merkkien kuin Winchester, Weatherbyn ja Browningin kanssa.

Sinut on kutsuttu johtoryhmän jäseneksi yritykseen, joka valmistaa ja markkinoi luodikkoja. Yrityksellä on markkinoilla kaksi luodikkoa: Sako ja Tikka

Tuotteilla on pitkä kotimainen historia ensin kilpailijoina ja sitten saman yrityksen tuotteina. Niiden yhteinen markkinaosuus kotimaassa ylittää kaksikolmannesta. Yhtiön myynnistä kotimaa edustaa vain viidennestä.

Vientimaat ovat USA, Eurooppa ja muu maailma. Tuotteet on asemoitu markkinoille toisistaan poikkeavasti. Molemmille tuotteille on pyritty löytämään oma asiakas segmenttinsä. Myäs jakelutiet ovat poikkeavat.

Markkinointipohdiskelujen yhteydessä on syntynyt seuraava selvitys tuotteiden arvostuksesta. Se on syntynyt yhdistämällä asikaskyselyjen tietoja ja omaa asiantuntemusta.

Markkinonnin valintatekijöiden tärkeyttä on arvioitu viisasteikolla, jolloin 5 merkitsee erittäin suurta tärkeyttä valintatekijänä. Asemoinnin tarkoituksena on auttaa mahdollisimman tehokkaan tuote- ja markkinamixin löytämisessä.Tuotteiden Imagotekijöitä kuvaillaan seuraavasti:

SAKO TIKKA
edustava käytettävyys
viimeistelty luotettava
käsityön leima turvallinen
turvallinen nykyaikainen
konservatiivinen
uusimpia materiaaleja käyttävä
useita malleja harvoja malleja
kallis keskihintainen


90-luvun kehitys

Vuosikymmenen alku liiketoiminnalle on ollut vaikeaa. Viennin vetäminen on ollut edellytyksenä kannattavuudelle. Kasvun pysähtyminen vienissä ja markan vahvistuminen ovat aina merkinneet vaikeita vuosia. Kuluja sopeuttamalla on toimintakyky voitu säilyttää. EU:hun liittyminen on parantanut toimintaedellyksiä. Euroopan vienti on kasvanut. Euron tuleminen näyttää myös hyvältä. Vaihtumisen kurssi vaikuttaa onnistuneelta ainakin Euroopan suhteen. Pohjois-Amerikan vienti on nyt ongelmallisempi. Asiakkaat ovat maksukykyisiä, mutta miten kehittyy mielialat ja markkinat taas elpyvät, tulee vaikuttamaan paljon.

Markkinointiosaston mukaan:"...tuotteet ovat asemoitu markkinoille ammattitaidolla. Tuotantokustannusten nousu on siirrettävä hintoihin. Saavutetut kattee kertovat osaamisesta. Kirristyvää kilpailua ei pelätä."

Tuotanto puolestaan on todennut:" ...tuotannon tasaisuus pitkän päälle takaa yrityksille parhaan kilpailukyvyn ja että meidän yritys ei koulutusta tarvitse, koulutamme itse." Tulokset eivät kyllä vakuuta. Tuotannon suunnitteluun tarvitaan uusia näkemyksiä.

Rahoituksen osalta:" Huono yhteistyö tuotannon ja myynnin välillä on haitannut suunnittelua. Parannuksia tarvcitaan myös suunnittelutyökaluihin."

Investointien tarve on ollut vähäinen. Nyt on aika tarkastella investoiniteja.

Johtoryhmään uutta osaamista
Sinut on kutsuttu johtoryhmään. Tutustu yritykseen. Löäydät tiedot yrityksen vuosista 1999 - 2001. Teette yrityssuunnittelun vuodelle 2002. Ota käyttöön suunnittelumalli. Se on Excel-toiminen malli, joka sisältää alkutilanteen tiedot ja jonka avulla teet tulevien vuosien suunnittelun.

Suunnitelma käsittää:

    1. markkinointisuunnitelman
    2. tuotantosuunnitelma
    3. tulosbudjetin ja rahoitussuunnitelman

Päätkset, jotka ovat syntyneet suunnittelun aikana siirretään verkossa olevalle päätöslomakkeelle.

Osallistujan liittymästä löydät kaikki tarvitsemasi tiedot, päätökset ja tulosraportit välitetään verkon kautta.

Pyri strategian valinnalla ja yrityssuunnittelun avulla mahdollisimman suureen voittoon.


Aloitustilanteeseen johtanut aikasarja